PARAMA

Finansinė parama ir 1,2% GPM

VšĮ S.Karczmaro kūrybos namai

art.house@karczmart.org

A/S LT627300010164545181

SWEDBANK

Į.k.: 305373426

Adresas: Šaltinių k.15,

Dieveniškių s-ja, LT 17140,

Šalčininkų raj.